PROF 21

Proiectul “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor, în contextul dezvoltării durabile”- PROF21, a avut ca obiectiv principal: îmbunătăţirea competenţelor profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin participarea la programe de formare continuă, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor.

1 SCOP: o viață bună într-o societate durabilă

Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, inclusiv cel al educației. Școala secolului 21 trebuie să ofere tinerilor un parcurs de învățare inovator, complex și interdisciplinar. Provocarea educației este să-i învețe să trăiască o viață bună, armonioasă, ca persoane, și să conceapă împreună un model de dezvoltare durabilă pentru societatea lor.

Transmiterea de cunoștințe – piatră de temelie a pedagogiei de ieri – nu mai este un scop în sine. Profesorul secolului 21 știe să formeze abilități de viață. Elevii săi au nevoie să învețe, concret, cum să acționeze eficient și responsabil, în calitate de cetățeni, producători, consumatori, pentru a se adapta la realităţile complexe și imprevizibile ale societății globale.

2 ABORDĂRI INOVATOARE: Educația pentru dezvoltarea durabilă + Formarea abilităților de viață

Fără o paletă largă de abilităţi, tinerii nu reușesc să transfere către viaţa reală și să utilizeze efectiv cunoștinţele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Prin urmare, formarea abilităţilor de viață reprezintă un ingredient esenţial al noii educații. Rolul acesteia este să permită tinerilor transpunerea cunoștinţelor însușite în comportamente și în atitudini.

Abilitățile de viață se formează „în context”. Ele trebuie să pregătească tinerii pentru viața în societatea secolului 21. Rolul Educației pentru dezvoltarea durabilă este să le ofere o bună înțelegere a contextului societal – a fenomenelor economice, de mediu și sociale, a realităților locale și globale, a proceselor pe termen scurt și pe termen lung – care îi afectează și/sau le oferă oportunități.

1056 DE CADRE DIDACTICE FORMATE. 53 clase x 10 zile

În perioada noiembrie 2014 – august 2015, 1056 de profesori și consilieri școlari din întreaga țară au absolvit cu succes cursul « Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile ».

Pe parcursul a 10 zile, cursul a oferit profesorilor un program de formare complex, inovator și interdisciplinar, bazat pe metode nonformale și participative, construit pe sinergia dintre Educația pentru dezvoltarea durabilă și Formarea abilităților de viață.

Cursul a dezvoltat o paletă de competențe de care cadrele didactice au nevoie pentru a forma abilități de viață în rândul propriilor elevi. Prof21 este profesorul cu deschidere de spirit, care știe să abordeze complexitatea, gândește sistemic, gândește critic, gândește prospectiv…

8 ATELIERE DE PLANIFICARE PARTICIPATIVĂ

Prof21 deschide școala către comunitate!

Pentru a adopta o pedagogie orientată spre formarea de abilități și competenţe, şcoala trebuie să depăşească cadrul său formal şi să colaboreze cu alţi actori relevanți (ONG-uri, autorități locale, asociații de părinți, etc.). Noua școală trebuie să integreze în procesul de formare al elevului activităţi transcurriculare, extracurriculare și extraşcolare conectate la comunitate și la realitățile sale.

În toamna anului 2015, 8 ateliere de planificare participativă au fost organizate în toate regiunile țării. Ele au reunit 195 de cadre didactice (absolvenți ai cursului) și 90 de reprezentanți ai ONG-urilor din comunitățile lor. Împreună, au pus bazele « Comunității Prof21 » și au planificat o paletă de acțiuni educaționale pentru « Luna Prof21 ».

180 DE ȘCOLI ACTIVATE în « Luna Prof21 » (octombrie 2015)

Octombrie a fost desemnată «Luna Prof21»!

În octombrie 2015, pentru prima ediție a Lunii Prof21, 180 de școli din întreaga țară au realizat activități educaționale pentru formarea abilităților de viață ale elevilor, concepute și coordonate de profesorii membri ai Comunității Prof21!

Activitățile educaționale desfășurate în cadrul « Lunii Prof21 » au dezvoltat în rândul elevilor participanți abilități precum gândirea critică, gândirea prospectivă, gândirea sistemică, capacitatea de a-și clarifica propriile valori, autocunoașterea, comunicarea… Tinerii au nevoie de aceste abilități pentru a se dezvolta armonios, ca persoane, și pentru a contribui, ca cetățeni responsabili, la dezvoltarea durabilă a comunităților în care trăiesc.

1 COMUNITATE DE PRACTICĂ

Finanțarea POSDRU, ne-a permis lansarea Prof21 în perioada mai 2014 – noiembrie 2015. La închiderea finanțării, avem o știre bună:

Prof21 merge mai departe!

Din cele 1056 de cadre didactice care au absolvit cu succes cursul „Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile”, 195 au ales să continue să se formeze împreună și să-și întărească colaborarea. Prin urmare, au transformat Prof21 într-o Comunitatea de practică!

Comunitatea are ca suport platforma Prof21.ro. Aceasta pune la dispoziție o paletă largă de metode nonformale și susține circulația ideilor, schimbul de bune practici și inițiativele comune ale cadrelor didactice având drept scop formarea abilităților de viață și educația pentru dezvoltarea durabilă.

Proiectul „Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile” este un proiect al CJRAE Bihor, FDSC si REPER21 finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2014.

Află mai mult pe www.prof21.ro

 

Perioada de desfășurare: mai 2014-octombrie 2015

Parteneri: CJRAE Bihor (coordonator) și FDSC

Finanțator: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bugetul proiectului: 6.675.950,00 de lei

Suma gestionata de Asociatia REPER21: 1.801.800,00 lei