Maskar: o punte între două lumi

Pornind de la realitățile socio-economice, culturale și politice a două orașe mici de provincie din Teleorman – Alexandria și Turnu-Măgurele – prin proiectul Maskar ne-am propus să inițiem un dialog comunitar ce pune sub semnul întrebării stereotipuri și prejudecăți, mai ales etnice, și ne încurajează să ne cunoaștem mai bine trecutul și să înțelegem importanța solidarității și empatiei.

 

CONCEPT: O punte între două lumi!

În limba romani maskar  înseamnăîntresau “la mijloc”. Pentru demersul proiectului, «maskar» reprezintă o punte între două lumi și două culturi ce coabitează de aproape jumătate de mileniu în Lunca Dunării: cea română și cea romani.

1 SCOP

Cele peste șase secole de prezență a etniei rome în sudul României au produs un patrimoniu material și imaterial bogat, precum și o cultură complexă. Cunoașterea și înțelegerea acestei culturi, promovarea diversității culturale și construcția identității locale pe baza acestora sunt fundamentale pentru o dezvoltare cât mai armonioasă și solidară a comunităților din Câmpia Română și de pretutindeni. Aceasta este provocarea pe care proiectul Maskar și-a asumat-o în două orașe din sud – Alexandria și Turnu-Măgurele!

4 PARTENERI

Maskar a demarat din dorința Asociației T.E.T.A de a continua și complementa intervențiile culturale din Alexandria, începute în 2006 prin Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS, pentru a pune arta în general și teatrul în special în slujba dialogului intercultural și a solidarității locale.

Intervenția Maskar din Alexandria a fost replicată în Turnu-Măgurele cu sprijinul asociației de dezvoltară comunitară URBANIUM Turnu-Măgurele.

Asociația pentru Drepturile Omului (ADO) s-a alăturat demersului Maskar pentru a valoriza prin intermediul teatrului colaborarea dintre diferite comuntăți sub-reprezentate și artiști implicați în schimbarea socială.

REPER21 (Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile) a asigurat coerența Maskar cu principiile dezvoltării durabile și-a adus aportul teoretic privind valorile de solidaritate, responsabilitate socială și dialog intercultural și a contribuit la procesul de consultare locală și implicarea părților interesate.

20 DE ATELIERE DE TEATRU COMUNITAR ȘI DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Începând cu luna aprilie și până în decembrie 2015, cca. 60 de copii de gimnaziu și liceu de etnie romă și non-romă din Turnu-Măgurele și Alexandria au participat la 20 de ateliere de dezvoltare personală și teatru comunitar, organizate de T.E.T.Alexandria și ADO.

Atelierele au avut un dublu scop: în primul rând, au capacitat în fiecare oraș un grup de tineri să poată comunica cu alţi tineri de vârsta lor atât din propriile medii, cât şi din medii diferite, să înțeleagă și sa lupte împotriva discriminării, să își cultive încrederea în sine şi potenţialul creativ, într-o manieră ludică, centrată pe exerciţii de actorie, scriere dramatică şi improvizaţie muzicală, necesare pentru a-i transforma în actori ce provoacă schimbarea în propriile orașe. În al doilea rând, poveștile și experiențele tinerilor participanți de la ateliere au reprezentat ‘‘materia‘‘ de lucru pentru construcția scenariului de teatru comunitar “Maskar” cu care s-a finalizat proiectul.

2 GRUPURI DE CONSULTARE LOCALĂ

Grupurile de consultare locală (GCL-uri) au fost lansate în fiecare oraș în martie 2015 cu scopul de a asigura interfața cu comunitatea locală, de a facilita dezbaterea aspectelor de dezvoltare locală solidară în Turnu-Măgurele și Alexandria dar și pentru a crea și întări pe termen lung o societate civilă activă și conștientă de realitățile comunității în ceea ce priveste discriminarea și incluziunea socială.

În fiecare oraș, GCL-urile au întrunit între 20 și 30 de membri din diverse categorii socio-profesionale: artiști, profesori, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai diverselor firme locale, cetățeni de etnie romă și non-romă.

DOCUMENTAREA

În etapa de documentare pe teren au fost întâlniți peste 15 reprezentanți ai etniei rome din ambele orașe. Interviurile cu aceștia, o parte dintre ele înregistrate, au permis echipei să cunoască îndeaproape problemele de discriminare și pauperizare cu care se confruntă categoriile defavorizate din aceste orașe, să identifie amploarea impactului migrației în străinătate atât asupra celor plecați cât și asupra celor rămași acasă, să înțeleagă efectele societății post-capitaliste asupra meșteșugurilor tradiționale practicate milenar de reprezentanții etniei rome și să faciliteze descoperirea unor povești de viață deosebit de emoționante prin amploarea și dramatismul experiențelor.

Documentarea istorică a avut scopul de a documenta istoria etniei rome, în special cea recentă, dar și de a oferi informații complementare privind cultura romă pentru componenta de documentare de pe teren din cadrul proiectului.

CARAVANA MASKAR

Fără a constitui principala finalitate a demersului, Caravana Maskar a prezentat publicului rezultatele atelierelor de lucru cu copiii și tinerii, a GCL-urilor și concluziilor documentărilor istorice și de pe teren. Acestea au fost sintetizate în două forme inedite: o piesă de teatru comunitar “Maskar (Între)” și o expoziție multi-media ce a însoțit reprezentațiile piesei.

Caravana a avut următorul traseu: Alexandria (6 mai, Primăria Municipiului Alexandria) -> Turnu-Măgurele (7 mai, Primăria Turnu- Măgurele) -> Cluj-Napoca (11 mai, Fabrica de Pensule) -> București (13 mai, Centrul de Teatru Educațional Replika). În fiecare dintre cele patru orașe Caravana s-a bucurat de un public larg, mixt și animat care a dezbătut tematicile problematizate de Maskar în cadrul unor discuții post-reprezentații.

Expoziția multi-media Maskar a invitat publicul la reflecție privind meșteșugurile, legendele, simbolurile și modul de relaționare al culturii rome cu societatea post-comunistă. Echipa a fost constituită din: Mihaela Cîmpeanu (curator), Ionuț Dulămiță, Ileana Gabriela Szasz și Vlad Dumitrescu (artiști). Expoziția va fi accesibilă publicului un an de zile, până în aprilie 2017, fiind găzduită pe rând de Primăriile Alexandria și Turnu-Măgurele.

Spectacolul de teatru comunitar ”Maskar (Între)” aduce în prim-plan transformări ale comunităților de romi, tradiții pierdute, schimbări sociale și politice majore, care au marcat secole de istorie a discriminării. În Maskar (Între), bau-baul istoriei cu care creștem și pe care încercăm să-l adormim ne bântuie imaginarul și ne provoacă reflecția. Echipa spectacolului include pe Mihaela Michailov (text), Radu Apostol (regie), Arh. Gabi Albu (scenografie), Jak Neumann (muzică), Elena Găgeanu (video), Katia Pascariu și Viorel Cojanu (distribuție).

Mai multe informații despre proiect: www.maskar.rowww.facebook.com/maskarart

 

Perioada: decembrie 2014 – mai 2016

Partenerii: Asociația T.E.T.Alexandria (coordonator),  ADO (Artă pentru Drepturile Omului), și URBANIUM

Finanțator: Granturi SEE 2009-2014

Bugetul proiectului: 150,000 Euro

Suma gestionată de Asociația REPER21: 25,000 Euro