EIS-ALP: un proiect Social și Societal

Ce diferențiază un profesor ce educă deținuți de un profesor ce activează într-un alt sector al educației adulților? Care sunt competențele cheie pe care un educator trebuie să le dețină pentru a transforma un mediu custodial într-un mediu pozitiv de învățare?

11 organizații din 5 țări europene, coordonate de CPIP (Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente) și-au unit eforturile pentru a răspunde acestor întrebări prin proiectul EIS ALP – European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System, finanțat de Comisia Europeană.
Și pentru ca demersul lor să fie cu adevărat exemplar, fiecare partener și-a asumat angajamentul de a aplica principiile Responsabilității Sociale în managementul activităților proiectului urmând metoda Societală dezvoltată de REPER21!

Scopul

În contextul dezvoltării sistematice a programelor pentru educația adultilor pe tot parcursul vieții într-o varietate de domenii, proiectul EIS-ALP adaugă o “cărămidă” importantă îndreptându-și atenția către îmbunătățirea sistemului educațional din închisori.

Particularitățile mediului custodial îl transformă într-un mediu unic de învățare caracterizat prin discontinuitate, fluctuație a prezenței la cursuri și conflict permanent între identitatea de student și cea de infractor a persoanelor care învață în acest ambient. În acest context echipa proiectului EIS-ALP își propune să:

  • identifice care sunt acele competențe cheie pe care un educator din sistemul penitenciar trebuie să le dținăpentru a fi capabil să creeze un mediu pozitiv de învățare în care detinuții să poată progresa;
  • dezvolte un program modular de pregătire a educatorilor pentru munca în sistemul corecțional;
  • promoveze în cadrul sistemului penitenciar european acest instrument modular de pregătire a educatorilor.

Angajamentul SOCIETAL!

EIS-ALP este un proiect Societal ce a utilizat metoda de management responsabil dezvoltată de Asociația REPER21. Aceasta permite aplicarea unor demersuri de responsabilizare socială flexibile și eficiente, adaptate la structura și caracteristicile proiectelor non-profit.

Încă din faza de elaborare, echipa REPER21 a făcut o serie de recomandări privind introducerea principiilor de responsabilitate sociala în tot ciclul de viață al proiectului.

Performanțele de Responsabilitate Societală

Pe parcursul implementării EIS ALP, REPER21 a coordonat planificarea și implementarea măsurilor de responsabilitate socială. Am realizat împreună cu fiecare partener un plan de acțiune socială pentru pachetul de lucru coordonat de fiecare, iar ulterior am agregat toate măsurile într-un plan de acțiune general.

În ceea ce privește domeniul Social, echipa de proiect a acordat o atenție specială aspectelor ce privesc colectarea și protecția datelor cu caracter personal atât în etapa de colectare a chestionarelor privind profilul educatorului, cât și în etapa de creare a platformei.

În domeniile Mediu și Economic atenția s-a îndreptat către organizarea întâlnirilor și evenimentelor, pentru a diminua impactul negativ asupra mediului și a maximiza impactul pozitiv asupra comunităților locale (reducerera cantității de deșeuri generate și a cantității de energie utilizată, achiziția de produse și servicii locale, promovarea eco-mobilității etc.). În domeniul Guvernanței, măsura cea mai importantă și sensibilă a proiectului a fost implicarea părților interesate din fiecare țară în cele două etape cruciale a demersului: validarea profilului competențelor educatorului și a instrumentului online de auto-evaluare a competențelor.

Perioada de desfășurare: octombrie 2013 – februarie 2016

 

Parteneri:

CPIP – Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente, Romania – coordonator CFSO – Penitenciarul Arad – Centrul De Formare A Ofiterilor, Romania
EPEA – European Prison Education Association, Malta
CCF – Corradino Correctional Facility, Malta
Qualify Just – IT Solutions and Consulting (IPS_Innovative Prison Systems), Portugalia
ANJAF – National Association for Family Action , Portugalia
PRO-ECO, Slovenia
CIK Trebnje, Slovenia
USER VOICE, Marea Britanie
LIFE – Learning Initiatives for Employment CIC, Marea Britanie

 

Finanțator: Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning

Bugetul proiectului: 200,000 Euro

Bugetul gestionat de Asociației REPER21: 18,000 Euro