Competențe climatice

Prin proiectul „Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice (ESC) în comunități vulnerabile” urmărim să dezvoltăm competențele pedagogice indispensabile pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni, care își desfășoară activitatea în comunități vulnerabile.

Premiza

Descoperirea unor tehnologii inovatoare, adoptarea unor acorduri și reglementări mai constrângătoare, alocarea de fonduri sunt măsuri necesare, însă nu și suficiente dacă ne propunem să gestionăm în mod eficace schimbările climatice. Acestea reprezintă o provocare majoră și necesită mai ales o transformare la nivelul valorilor, atitudinilor, modurilor de gândire, utilizarilor cunoașterii. Ori, o astfel de transformare nu poate fi realizată decât prin educație.

Provocarea

Educația poate fi cheia schimbărilor climatice! Strategia bazată pe educație este cu atât mai potrivită pentru comunitățile vulnerabile care, prin definiție, au mai puțin acces la tehnologie, mai puțină putere de negociere, mai puține fonduri pentru a-și adapta structurile economice și sociale la efectele schimbărilor climatice. Dar, pentru ca educația să poată juca acest rol, este necesar ca lupta pentru climă să devină o cauză vie pentru toți actorii educației, nu doar pentru câteva instituții specializate sau ONG-uri pentru care schimbările climatice fac parte din misiunea lor specifică.

Abordarea

„Educația pentru schimbările climatice” (ESC) nu trebuie privită ca o nouă disciplină autonomă, ci ca o abordare transversală, pe care diferiții actori din educația formală, nonformală și informală o integreză în programele lor pentru ca acestea să evolueze. ESC le asigură o mai bună adaptare la realitățile societății prezente și viitoare.

Misiunea

Parteneriatul nostru își propune să activeze lupta pentru climă în diferitele sfere ale educației formale, nonformale și informale, reunind într-o comunitate de practică diverși profesori, educatori, consultanți, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile, care își însușesc participativ și colaborativ metodele ESC și le adaptează la nevoile de învățare ale propriilor beneficiari.

Scopul

Proiectul urmărește să dezvolte competențele pedagogice indispensabile pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni (cu vârsta sub 30 de ani sau peste 50 de ani), care își desfășoară activitatea în comunități vulnerabile (orașe mici sau periferii dezindustrializate, cartiere de tip ghetou, zone rurale subdezvoltate). Cei 36 vor lansa împreună comunitatea de practică „Competențe climatice”, care, în ultima etapă a proiectului va fi deschisă și promovată spre alți actori europeni activi în educație.

Rezultate urmărite

  • Coagularea unui grup de 36 de profesori, activiști și consultanți de mediu și dezvoltarea competențele necesare pentru ca fiecare să poată forma și dezvolta în rândul propriului public capacitățile de adaptare la schimbările climatice
  • Realizarea unei Resurse Educative Libere ca suport pentru Educația privind schimbările climatice (ESC)
  • Dezvoltarea unui instrumentar pedagogic ESC sintetic și ludic (video, postere, articole, jocuri, reunite în 3 „serviete climatice” adaptate fiecărui tip de public)
  • Desfășurarea a 108 animații ESC în diverse comunități vulnerabile din România, Franța, Italia
  • Îmbunătățirea instrumentarului în urma experienței animațiilor
  • Crearea și animarea unei comunități online dedicată

 

VIZITEAZĂ SITE-UL PROIECTULUI

 

Perioada de desfășurare: octombrie 2016 – septembrie 2018.

Parteneri: Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia)

Bugetul proiectului: 107.275 Euro

Bugetul gestionat de Asociației REPER21: 35.325 Euro

Acest proiect este finantat prin programul Eramus+ al Comisiei Europene. Aflați mai multe despre programul Erasmus+ accesând http://www.erasmusplus.ro/și https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.