Asistență management

Chiar dacă suntem non-profit, organizațiile noastre folosesc importante resurse umane, naturale și financiare! Însoțim instituțiile în demersul de adoptare a unui management organizațional responsabil, utilizând metoda SOCIETAL (metodă creată de REPER21 pentru organizațiilor non –profit).

Sensibilizare pentru publicul larg

O societate sustenabilă ecologic, solidară și convivială poate fi construită doar împreună! Însă, proactivitatea presupune cunoaștere. Organizăm campanii de sensibilizare, expoziții și dezbateri pentru a aduce în atenția publicului larg problemele ecologice, economice și sociale actuale.

ce facem

Ateliere de prospectivă

Pentru a concepe proiecte și programe pe termen lung avem nevoie de viziune! Prospectiva este o metodă ce poate fi utilizată de o instituție în scopul planificării strategice, în vederea definirii valorilor, principiilor de acțiune, a obiectivelor generale ale organizației, dar și a adaptării la provocările actuale și viitoare.

Dezvoltare comunitară și a rezilienței

Gândim împreună soluții locale la probleme globale! Crizele ecologice, economice, sociale și culturale pe care le traversăm astăzi, pot deveni fundația solidă a societății de mâine! Însoțim comunitățile care doresc să adopte un nou model de dezvoltare, sustenabil și rezilient.

Cursuri

Cunoașterea interdependenţelor realităţilor ecologice, economice, sociale şi politice de la nivel global ne permite să înțelegem mai bine constrângerile și oportunitățile locale! Organizăm și desfășurăm cursuri și ateliere pe teme conexe dezvoltării durabile, responsabilității societale și schimbărilor climatice.

Marca Eveniment Responsabil

Propunem organizatorilor de evenimente din societatea civilă marca Eveniment responsabil. Astfel oferim recunoaștere celor care adoptă Responsabilitatea Socială și îmbunătățesc impactul social, economic și de mediu al evenimentului lor, în aceeași măsură în care își delectează publicul.

 2015

 

Rapoarte de activitate

 

Ești interesat de activitățile noastre și vrei să colaborăm? Ne-am bucura să cunoaștem ideile, proiectele și nevoile tale!

Scrie-ne la contact@reper21.org