Projects

  • ONG21- Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă

    Proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” este o iniţiativă a Asociaţiei REPER21 (lider de parteneriat) şi este implementat în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020.

  • PROF 21

    Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, inclusiv cel al educației. Școala secolului 21 trebuie să ofere tinerilor un parcurs de învățare inovator, complex și interdisciplinar. Provocarea educației este să-i învețe să trăiască o viață bună, armonioasă, ca persoane, și să conceapă împreună un model

  • Maskar: o punte între două lumi

    Pornind de la realitățile socio-economice, culturale și politice a două orașe mici de provincie din Teleorman - Alexandria și Turnu-Măgurele - prin proiectul Maskar ne-am propus să inițiem un dialog comunitar ce pune sub semnul întrebării stereotipuri și prejudecăți, mai ales etnice, și ne încurajează să ne cunoaștem mai bine