Asociația REPER21 achiziționează servicii de organizare de evenimente

Asociația REPER21 implementează proiectul „Orașe reziliente. Advocacy pentru dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a comunităților mic urbane în declin” (RO2020/ACF_A3_MM_19) finanțat prin Programul Active Citizens Fund.

În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziționăm un pachet de servicii necesar desfășurării următoarelor activități din proiect:

1) atelier cu 20 pax din ONG-uri pentru analiza memoriei instituționale;

2) 4 ateliere de 2 zile fiecare de constructie de scenarii cu cca. 23 persoane/atelier;

3) eveniment final al proiectului cu 60 pax, 1 zi.

Pachetul conține servicii de cazare, masă și închiriere săli de conferințe pentru participanți și echipa proiectului și are o valoare estimată de 89,707.00 lei fără TVA.

Întrucât cantitățile ce vor fi achiziționate pe durata de implementare a proiectului variază, dorim să atribuim un contract-cadru care să acopere perioada respectivă. Cantitățile estimate minime și maxime sunt prezentate în Documentația pentru ofertanți.

Ofertele pot fi trimise până pe 11.03.2022, ora 12.00.

Post a comment