ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR REȚELEI ONG21

REPER21 și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile anunță finalizarea procesului de selecție a ONG-urilor invitate să facă parte din Rețeaua ONG21. Aceasta are ca misiune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental la elaborarea și implementarea politicilor din domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD).

Criteriile de selecție au inclus experiența ONG-ului în domeniul educației, al dezvoltării durabile sau al campaniilor de advocacy, precum și disponibilitatea reprezentanților săi de a participa la activitățile Rețelei prevăzute în intervalul 2018 – 2019.

98 de ONG-uri de diverse dimensiuni, din urban și rural, cu experiențe semnificative și diverse (economie socială, protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitate de șanse, dezvoltare comunitară, protecția biodiversității, arii protejate, gestiunea deșeurilor, clădiri verzi, educație nonformală, dezvoltare personală și coaching, consiliere și orientare profesională, voluntariat, teatru politic și social, educație artistică, educație științifică) sunt invitate, în urma selecției, să adere la Rețeaua ONG21. Diversitatea geografică și tematică, experiența complementară și motivația membrilor asigură cele mai bune premise pentru dezvoltarea și eficacitatea acesteia.

Lista celor 98 de ONG-uri invitate să adere la Rețeaua ONG21 este disponibilă aici.

Prima activitate din cadrul Rețelei este organizarea cursului „Specialist în activitatea de lobby”. Prin proiect vor fi acoperite costurile de participare (transport, masă, cazare) pentru 80 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor membre. Selecția persoanelor care vor lua parte la cursuri s-a realizat în ordinea punctajului. Lista celor 80 de reprezentanți ai ONG-urilor membre invitați să participe la acest curs este disponibilă aici.

Cei 98 de reprezentanți ai ONG-urilor invitate să se alăture Rețelei ONG21 vor fi contactați de către REPER21 și FDSC în perioada următoare pentru informații legate de următorii pași.

Rețeaua ONG21 este dezvoltată de REPER21 și FDSC, în perioada aprilie 2018 – iulie 2019, în cadrul proiectului “ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de educație pentru dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (cod SIPOCA/SMIS2014 262/112066). O descriere succintă a acestui proiect este disponibilă aici.

Comment(1)

  1. Rădulescu Alina says

    Felicitări pentru tot ceea ce realizați!

Post a comment