PROF21: Comunitatea cadrelor didactice care formeaza abilitati de viata in perspectiva dezvoltării durabile

Autonomia, spiritul critic, viziunea, abordarea sistemică, gândirea creativă, clarificarea propriilor valori, cooperarea sunt abilități de care tinerii au imperativ nevoie pentru a putea performa într-o societate complexă și imprevizibilă cum este cea de astăzi. Comunitatea Prof21 reunește cadre didactice ce și-au propus să formeze această paletă de abilități în rândul propriilor elevi.

„Prof21” este tipul de dascăl modern, adeptul unei pedagogii inovatoare. Utilizând metode activ-participative și realizând proiecte nonformale, el oferă elevilor săi un proces de învățare complex, centrat pe nevoile lor reale. În percepția sa, profesorul trebuie să fie deopotrivă un facilitator și un mediator, capabil să își transforme clasa într-o adevarată „comunitate de învățare”. Provocarea asumată este aceea de a-și transforma elevii din spectatori în actori ai propriei educații.

Tinerii care își însușesc aceste abilități sunt în măsură să transfere către viața reală și să utilizeze efectiv cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul școlar. De aceea, Prof21 le numește „abilități de viață”.

Totodată, tinerii care și-au format aceste abilități pot contribui la îmbunătățirea societății, a proceselor economice, de mediu și sociale, a realităților locale și globale în care trăiesc. Iată de ce, Prof21 este o comunitate educațională care contribuie la „dezvoltarea durabilă”.

Comunitatea Prof21 are ca suport platforma www.prof21.ro. Aceasta susține ciculația ideilor, învățarea comună, cooperarea și lucrul în parteneriat, punând la dispoziția cadrelor didactice o paletă largă de metode non-formale, exemple de bune practici și instrumente pentru lucrul în comun.

Prima inițiativă comună a membrilor comunității este Luna Prof21. Este o inițiativă națională în care, pe parcursul lunii octombrie, cadre didactice din 180 de școli au desfășurat activități educaționale pentru formarea abilităților de viață ale propriilor elevi, necesare în perspectiva dezvoltării durabile. Catalogul de prezentare a activităților Lunii Prof21 este disponibil pe www.prof21.ro.

Comunitatea Prof21 va deschide accesul către noi membri începând cu anul 2016. Pentru mai multe informații privind comunitatea și posibilitatea de a deveni membru vă invităm să accesați pagina www.prof21.ro sau să ne scrieți la adresa contact@prof21.ro.

Această comunitate a fost dezvoltată și lansată cu finanțarea Fondului Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Comments are closed.