Planul de Responsabilitatea sociala al proiectului EIS-ALP

Echipa proiectului EIS-ALP European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System a definitivat în cadrul celei de-a doua întâlniri de proiect din perioada 7-10 mai 2014 Planul de acţiune de Responsabilitate Socială. Fiecare din cele 11 organizaţii partenere şi-a asumat angajamentul de a aplica principiile Responsabilităţii Sociale în managementul activităţilor proiectului urmând metoda Societală dezvoltată de REPER21.

În domeniul Social, echipa proiectului a acordat o atenţie deosebită aspectelor privind protejarea datelor cu caracter personal atât în procesul de colectare de date pentru realizarea profilului de competenţe ale educatorului din penitenciar, cât şi în structura platformei online ce va fi dezvoltată în cadrul proiectului.

În domeniul Mediu şi Economic accentul a căzut pe modul de organizare a întâlnirilor şi evenimentelor  din proiect astfel încât impactul negativ al acestora asupra mediului înconjurător să fie unul minim, în timp ce impactul asupra comunităţilor locale să fie unul pozitiv prin reducerea deşeurilor generate şi a energiei utilizate, achiziţionarea de produse locale şi tradiţionale, promovarea eco-mobilităţii.

În domeniul Guvernanţei, membrii echipei au acordat o atenţie deosebită identificării celor mai importanţi stakeholderi din fiecare ţară şi implicării acestora în evenimente de consultare şi validare a profilul de competenţe realizat în cadrul proiectului, precum şi a instrumentului online care va permite auto-evaluarea educatorilor privind competenţele identificate.

Comments are closed.