Cum arată un profesionist în Educaţia Adulţilor din Sistemul Penitenciar?

Mediul de învățare într-o unitate de corecție este unic și provocator caracterizat prin discontinuitate, fluctuaţie a prezenţei la cursuri şi un conflict interior permanent între identitatea de student şi cea de infractor a persoanelor care se află în acest context de învăţare.

Echipa proiectului EIS-ALP European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System a conturat în urma unei cercetări calitative un profil european de competențe-cheie pentru profesioniștii în educația adulților care lucrează în sistemul penitenciar.

Cercetarea s-a realizat în 5 ţări europene (România, Malta, Slovenia, Marea Britanie, Portugalia) şi a constat într-o analiză cu privire la atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile, rolurile și mediile de lucru aferente locului de muncă și identificarea cunoștințelor relevante, aptitudinilor și atitudinilor necesare profesioniștilor în educația adulților din sistemul penitenciar al fiecărei ţări.

Pe baza datelor analizate, a fost identificat un model de competențe cuprinzând 13 domenii de competențe, structurat în trei categorii principale:

  • generice – caracteristici personale, de comunicare și lucru în echipă, persoane în continuă formare în mod autonom, domeniul didactic și metodologic, motivarea cursanților, evaluarea și gestionarea procesului de învățare, bun facilitator al procesului de învățare;
  • specifice – reprezentare și colaborare inter-instituțională, management al grupurilor din penitenciare, legislația și reglementările din penitenciare, gestionarea cursanților adulți cu nevoi speciale de învățare, înțelegerea specificului unui mediu din penitenciare;
  • suportive – competențe aferente.

Un profesionist din educaţia adulţilor în sistemul penitenciar este preocupat de dezvoltarea personală și profesională, îşi motivează și stimulează cursanții şi are experiență în evaluarea nevoilor de învățare, dezvoltarea și furnizarea de programe de formare, evaluarea rezultatelor și a progresului. De asemenea are bune cunoștințele referitoare la legislația și reglementările din penitenciare, esențiale pentru înțelegerea contextului şi a rolului complex al unei facilități corecționale. Educatorul din sistemul penitenciar cunoaşte deopotrivă aspecte referitoare la educația corecțională, psihologie și sociologie a criminalității, evoluțiile recente și literatura de specialitate.

Profilul detaliat al profesionistului din educaţia adulţilor în sistemul penitenciar şi detaliile despre modul de desfăşurare a cercetării poate fi consultat integral în raportul de cercetare.


Proiectul EIS ALP – „European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System” este finantat prin programul Grundtvig „Parteneriate pentru Invatare” si se deruleaza in perioada Octombrie 2013- Septembrie 2015. Partenerii proiectului sunt: CPIP (Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente), CFSO – Penitenciarul Arad, REPER21, EPEA (European Prison Education Association, Malta), CCF (Corradino Correctional Facility, Malta), Qualify Just (IT Solutions and Consulting, Portugalia), ANJAF (National Association for Family Action , Portugalia), PRO-ECO (Slovenia), CIK Trebnje (Slovenia), USER VOICE (Marea Britanie) si LIFE (Learning Initiatives for Employment CIC, Marea Britanie).

Comments are closed.