Adopta un management responsabil!

REPER21 a dezvoltat o metoda de management responsabil de proiect practica, adaptata la structura, realitatile si la nevoile ONG-urilor. Ea le permite lansarea unor demersuri de responsabilizare flexibile si eficiente!

Metoda implica folosirea a trei instrumente dezvoltate de Societal si, pentru responsabilizarea unor proiecte cu finantare mare, echipa numeroasa, activitati complexe (precum cele din Fondurile structurale), folosim de asemenea principalele standarde internationale ale Responsabilitatii Sociale si managementului de proiect.

Codul Societal

Este instrumentul normativ. El precizeaza sintetic scopul, valorile si principiile manageriale la care conducerea oricarui ONG trebuie sa adere pentru a intra în “Parteneriatul Societal” .

Indicatorii Societali

Sunt instrumentul operational. O grila de 36 de indicatori, organizati în 4 domenii de interventie (social, mediu, economic si guvernanta), este utilizata pentru integrarea tuturor aspectelor Responsabilitatii Sociale în managementul proiectului;

Tabloul de bord

Este instrumentul organizational. Este gestionat de managerul societal si precizeaza rolul principalilor protagonisti ai proiectului (conducerea organizatiilor partenere, coordonatorul de proiect, echipa de implementare) în fiecare faza a ciclului PDCA (Plan-Do-Check-Act) al proiectului;

Standardele internationale

Sunt instrumente auxiliare. Când celelalte instrumente “nu fac fata”, echipa societala ofera consiliere si asistenta pentru utilizarea adecvata a principalelor standarde ISO 26000, Global Reporting Initiative, Project Cycle Management, dar si a altor standarde specifice (de exemplu, ISO 20121, pentru managementul responsabil al evenimentelor).

Descarcă ghidul metodei

Daca ai nevoie de asistenta pentru aplicarea metodei,
scrie-ne la adresa  de e-mail contact(A rond)reper21.org.
Vom fi bucurosi sa te ajutam!

Procesul de elaborare

In elaborarea Instrumentarului societal am parcurs 5 etape:

i) Ancheta la nivel european (2011). Raspunsurile primite de la responsabilii Programul Grundtvig din 22 de tari europene ne-au permis sa concluzionam: ca ONGurile nu dispun nicaieri în UE de instrumente de management responsabil adaptate; ca proiectele nonprofit au performan!e de Responsabilitate Sociala slabe pe întreg continentul.
ii) Analiza standardelor internationale (2011). Codul si Indicatoriii au fost elaborati astfel încât sa asigure conformitatea proiectelor desfasurate de ONG-uri cu cerin!ele standardelor de Responsabilitate Sociala de
la nivel international, care se adreseaza în primul rând firmelor si în special celor de talie mare (corporatii).
iii) Grupuri de lucru (2011). Societal a reunit succesiv, în opt orase ale tarii, peste 150 de manageri de proiect
(din aproximativ 100 de ONG-uri), care au evaluat relevanta Codului si a Indicatorilor, fiecare prin prisma
experientelor sale si a tipului de proiecte pe care le gestioneaza.
iv) Seminarii tematice (2012). Aproximativ 200 de ONG-isti, reuniti în cadrul a patru seminarii nationale,
au analizat utilizarea Indicatorilor societali în proiectele din patru domenii: productia si consumul, educatia
nonformala, organizarea de evenimente, dezvoltarea comunitara.
v) Proiectele pilot (2012 – 2013). Metoda societala a fost aplicata experimental în 16 proiecte finan!ate de
ANCPDEFP (prin programele Grundtvig si Tineret în Actiune). Demersurile de responsabilizare si rezultatele
obtinute au fost comparate sistematic, “instrumentarul” a fost testat si îmbunatatit progresiv.

Comments are closed.